Адреса електронске поште
редакције часописа:
knjbagdala@mts.rs
У припреми је нови број часописа за књижевност, уметност и културу
Песник Бранислав Л. Лазаревић (1910-1989) аутор је обимног песничког опуса, тридесетак збирки насталих у вишедеценијском стваралачком послању. Наглашено песнички се исказао још у међуратном периоду, а његово послератно песништво досећи ће стваралачку пуноћу и зрелину. Иако рођени Београђанин, свој пун стваралачки и мисионарско-културни учинак оствариће у Крушевцу, као песник и уредник Багдале, својеврсног и јединственог литерарног покрета, како су око ње окупљене писце неки називали.

Вишеструко је доприносио делатности багдалског књижевног круга и ширењу багдалског творачког духа, једне посебне стваралачке осећајности која није привлачила само крушевачке и моравске песнике, већ је неким чудом и очаравајућом енергијом освајала и писце са других, ондашњих, југословенских простора, а у знатној мери и из света.“
(Мићо Цвијетић у Књижевна баштина Крушевца: округли сто 5.5.2004 и 25.5.2005 : зборник 1)
Бранислав Л. Лазаревић био је управник Народне библиотеке у Крушевцу од 1955. до 1967. године.
Један је од оснивача Багдале, од 15. априла 1959. године до краја 1968. године био је главни уредник часописа и Багдалине едиције „Мала библиотека“. Члан српског ПЕН клуба, Удружења књижевника Србије.
Бранислав Л. Лазаревић (Београд, 2. XII 1910-Крушевац, 23. II 1989), књижевник. Цинцарско-грчког порекла. Основну школу похађао у Трстенику, Стопањи и Нишу (1917-1920), нижу гимн. у Сремским Карловцима, Крушевцу и Скопљу (1920-1925), стручну техничку школу у Београду, Загребу и Сарајеву (1930-1937). Од 1939. до 1952. радио у Скопљу, Крушевцу, Краљеву, Овчар Бањи, Ужицу.
Највећи део живота провео у Крушевцу (време окупације, послератне године, све до смрти). Управник Народне библиотеке у Крушевцу (1955-1967). Од 1967. слободни књижевник. Један је од оснивача Багдале; од 15. априла 1959. до краја 1968. био главни уредник часописа и Багдалине едиције ''Мала библиотека''. Члан српског ПЕН клуба, Удружења књижевника Србије.
Главно уметничко опредељење Лазаревићу је поезија, мада је написао и неколико новела и роман Катарина (у наставцима објављен у час. Багдала, 1960). Успешно се огледао у књижевности за децу па су неке његове песме дуго година биле на списку лектире за ниже разреде основне школе.
Заступљен у више песничких антологија, превођен на многе језике. Објављивао у готово свим југословенским листовима, часописима и другим публикацијама (од 1927. све до смрти). Објавио 36 наслова књига, у времену од 1927. до 1987. године. Бројни су прилози и на страним језицима, као и књиге.
Copyright © 2013 by Književni klub BAGDALA  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: knjbagdala@open.telekom.rs
Design: de
.Luk

Мр Слободан Симоновић: Енциклопедија Крушевца и околине, стр. 220.
Фотографије: Пеђа Радивојевић.
slikekrusevca.com
Извор:
Дигитална Народна библиотека Крушевац, доступна на www.nbks.org.rs
Захваљујући Центру за дигитализацију Народне библиотеке Крушевац, књиге Бранислава Л. Лазаревића можете читати кликом на жељену књигу.