КЊИЖЕВНИ КЛУБ
"Б А Г Д А Л А"
37 000 Крушевац
Мајке Југовића 3

Телефон:
+381 37 442987
Зграда Књижевног клуба БАГДАЛА
У самом центру Крушевца, у Бизнис зони, издаје се пословни простор погодан за банке, осигуравајућа друштва, туристичке агенције...

Улица: Мајке Југовића, бр. 3

Информације на телефон: 066 226 558
У припреми је нови број часописа за књижевност, уметност и културу
Адреса електронске поште
редакције часописа:
knjbagdala@mts.rs
КОНТАКТ
Copyright © 2013 by Književni klub BAGDALA  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: knjbagdala@open.telekom.rs
Design: de
.Luk
https://www.facebook.com/bagdala037/