Милош Петровић
Небојша Лапчевић
Радомир Андрић
Др Миливоје Р. Јовановић
Бошко Руђинчанин
Вера Бранковић Мајска
Милан Вучићевић
Верољуб Вукашиновић
Зорица Арсић Мандарић
Зоран Ђурић
Др Мићо Цвијетић
Драгослава Гуњић
Дајана Цветковић - Лазић
Љубица Ненезић
Момир Драгићевић
Миомир Панин
Драгослав Ђорђевић
Драгана Денић
Бранко Ристић
Милан Ђокић
Ивко Михајловић
Иван Пудло
Вељко Стамболија
Верослава Јовановић, рођена 1961.
Објављује у периодици: Багдала, Јефимија, Архивски преглед.
Члан Удружења књижевника Србије.
Објавила: Несаниште (1995), Роговија (1996), Чесница од месечине (1999).
Милан Милетић, рођен 1954.
Пише прозу и књижевну критику.
Објављује у периодици Багдала и другим публикацијама.
Објавио: Људи из моје вароши (1990), Кожа као застава (1994), Божија кућа (1997), Укус пожуде (2004).
Радошин Зајић, књижевник. Рођен 1952.
Један од оснивача Књижевне заједнице Трстеник.
Пише поезију. Заступљен је у неколико антологија савремене српске поезије.
Објављује у периодици: Багдала, Јефимија, Догађаји.
Члан Удружења књижевника Србије.
Објавио: Промена боравка (1986), Чељусти (1990), Кошмар (1999), Полом крик: изабране и нове песме (2006)
Снежана Јаковљевић, новинар. Рођена 1961.
Објављује у : Политика, Градина, Свеске, НИН и др.
Члан Удружења књижевника Србије.
Објавила: Ева у кавезу (1995), Ипак (1997), Ен, ден, дину... (2000), Најбоља од десет у бару (2001).
Станимир Трифуновић, рођен 1968.
Пише поезију и пприповетке.
Објављује у текућој периодици
Објавио: Самоће (2006).
Небојша Дебељаковић, књижевник и новинар.
Пише поезију и приче, углавном за децу.
Објављује у: Багдала, Путеви културе, Стремљења, Трибина, Калник и др.
Заступљен у бројним заједничким књигама и зборницима, као и у антологијама и књигама књижевне критике.
Превођен на енглески, италијански, бугарски, македонски и арапски језик.
Књижевна дела су му извођена на радију и телевизији.
Добитник је награда и повеља за књижевно стваралаштво и новинарство: награде "20 година трикулијума октагон" (1984), Повеље "Цвет радости" (1989), Повеље "Карађорђе и Карађорђевићи" (1999), Повеље за песму и истоимену књигу "Србија је моја збиља" (2009)
Објавио: Одбрана светлости (1978), Сребрне нити живота (1982), Земља ти свет кује (1989), Сунчани запис (1998, 2003), Згубидан (2010).
Гордана Влаховић
Милисав Милошевић
САДАШЊИ ЧЛАНОВИ
Copyright © 2013 by Književni klub BAGDALA  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: knjbagdala@open.telekom.rs
Design: de
.Luk
Томислав М. Павловић

Љубиша Бата Ђидић