Адреса електронске поште
редакције часописа:
knjbagdala@mts.rs
У припреми је нови број часописа за књижевност, уметност и културу
ТОМИСЛАВ ПАВЛОВИЋ
Томислав М. Павловић је рођен у Крушевцу 1960. године. Докторирао је књижевне науке на Филолошком факултету у Берограду а ради на Филолошко - уметничком факултету у Крагујевцу. Бави се проучавањем модерне енглеске књижевности, теорије књижевности и преводи поезију модерних англоамеричких аутора. Објавио je монографије: Ка унутрашњим хоризонтима, Прилог проучавању авангардне драмске поетике Харолда Пинтера  (2015),  Роберт Грејвз између историје и мита  (2016), и више десетина научних радова у страним и домаћим часописима. Најрепрезентативнији су: „Одјеци стваралаштва Томаса Стернза Елиота у поезији Миодрага Павловића“ (2008), “The Platonic Dialogues in Robert Graves’s Historical Novels“ (2011), “Samuel Beckett and Harold Pinter: The Two Lyric Poets of Modern Stage“ (2012), “Hippo - The Famous Mythological Being of Brooke’s and Eliot’s Pagan Bestiary“ (2013), , „Екфраза - поетизација визуелног као део модерне естетске комуникације“ (2013), „Критика друштва и субверзија жанра у роману Опадање и Пропаст Ивлина Воа“ (2013),  „Историја и слобода у делу Т. С. Елиота“ (2014), „Енглески бог Марс“ (2015), „Нео - паганизам Руперта Брука“ (2015), “W. H. Auden's Poetic Sense of History“ и други. Учествовао је на више домаћих и међународних научних конференција и ангажован је на научним пројектима.
Copyright © 2013 by Književni klub BAGDALA  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: knjbagdala@open.telekom.rs
Design: de
.Luk