Адреса електронске поште
редакције часописа:

knjbagdala@mts.rs
Copyright © 2013 by Književni klub BAGDALA  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: knjbagdala@open.telekom.rs
Design: de
.Luk
Старије бројеве часописа БАГДАЛА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ можете пронаћи у секцији: АРХИВА
Најновији број (45-48) часописа
БАГДАЛА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

можете прочитати овде