Саша Трајковић је објавио : Црвени сунцобран, Горке поруке, Човек остаје сам, Мртви и велики, Човекова река, Хиљаду пута она, Жар је жеђ, Ливаде сунца, Молитва 1996, Јахачи беле светлости 1997, И бог плаче на облаку, БГБ Београд живописао Александар Моравски, 1997.
Адреса електронске поште
редакције часописа:
knjbagdala@mts.rs
У припреми је нови број часописа за књижевност, уметност и културу
Станислав Саша Трајковић
Рођен је 1930. године у Јагодина. Био је члан УКС.
Copyright © 2013 by Književni klub BAGDALA  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: knjbagdala@open.telekom.rs
Design: de
.Luk